Aanpassing werkwijze in verband met het coronavirus

Aanpassing werkwijze in verband met het coronavirus

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het indammen van het coronavirus hebben we besloten om onderstaande preventieve maatregelen te treffen om uw en onze bedrijfsvoering draaiende te houden.

  • De werkplaats is vanaf 16 maart alleen toegankelijk voor servicemedewerkers van Garagebedrijf Pals.
  • Mocht een chauffeur wachten op een reparatie, dan kan hij of zij wachten in de receptieruimte bij Garagebedrijf Pals of buiten.
  • Medewerkers die in uw voertuig rijden, zijn zich extra bewust van hygiëne. Na contact met de auto wassen ze hun handen.
  • Onze monteurs, collega’s bij de balie en overige medewerkers vermijden fysiek contact tijdens onze werkzaamheden. We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Te woord staan van klanten en leveranciers aan de balie blijft mogelijk. U dient tenminste 1,5 meter afstand te houden.
  • Overleggen met uw contactpersonen van onze sales of serviceafdeling zullen zoveel mogelijk via digitale kanalen of telefonisch worden uitgevoerd.
  • De gezondheid van u en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
  • Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, passen we onze werkwijze verder aan.

 Wij vertrouwen erop dat u medewerking verleent aan deze maatregelen.